Το νέο Kia EV6 διαθέσιμο στην Ελλάδα

Το νέο Kia EV6 διαθέσιμο στην Ελλάδα
Το νέο Kia EV6 διαθέσιμο στην Ελλάδα
Παραπάνω αναγράφονται οι τιμές χωρίς επιδότηση & κίνητρο απόκτησης

Παραπάνω αναγράφονται οι τιμές χωρίς επιδότηση & κίνητρο απόκτησης