Επέκταση εγγύησης για να γλιτώσεις 400 ευρώ

Μετά από μεγάλη έρευνα, το 40% των αυτοκινήτων θα χαλάσουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από το 4ο έως το 9 έτος της ζωής τους.

Μετά από μεγάλη έρευνα, το 40% των αυτοκινήτων θα χαλάσουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από το 4ο έως το 9 έτος της ζωής τους.