Δίνεις 6-7 κατοστάρικα για να αγοράσεις ζάντες αλουμινίου

Δίνεις 6-7 κατοστάρικα για να αγοράσεις ζάντες αλουμινίου;
Ανάλογα με το σύστημα ανάρτησης διαμορφώνονται και τα εξαρτήματα που ανήκουν σε αναρτώμενη και μη αναρτώμενη μάζα.

Ανάλογα με το σύστημα ανάρτησης διαμορφώνονται και τα εξαρτήματα που ανήκουν σε αναρτώμενη και μη αναρτώμενη μάζα.