Σπύρος Ζαχαριουδάκης - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ