Αν θέλεις να το «πειράξεις», διάβασε εδώ!

Διαβάστηκε από 25261 αναγνώστες - 5/7/2018

Είτε έχεις ατμόσφαιρα, είτε turbo, έχεις το δικαίωμα και μπορείς να το φτιάξεις. Δες τώρα τα μυστικά του «tuning» και τα διάφορα επίπεδα αυτού.

 
 
Σας παρουσιάζουμε με απλό τρόπο τους δημοφιλέστερους τρόπους για την αύξηση της αποδοτικότητας ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, είτε αυτός είναι υπερτροφοδοτούμενος, είτε «φυσικής αναπνοής», αλλά και με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση του παραγόμενου έργου. Προκειμένου να γίνουμε πιο κατανοητοί, θα χωρίσουμε τα στάδια βελτίωσης ενός κινητήρα σε τρία μέρη. Το πρώτο σχετίζεται με την αναβάθμιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιείται η καύση του μείγματος αέρα/καυσίμου, το δεύτερο με τα δομικά μέρη του κινητήρα και τη διατήρηση της αξιοπιστίας του, ενώ το τρίτο με την έξοδο των καυσαερίων από αυτόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!Στάδιο 1ο: Περισσότερο οξυγόνο και νέα χαρτογράφηση εγκεφάλου
Κάθε κινητήρας, προκειμένου να αυξήσει την ισχύ του, χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο και για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να βελτιωθεί η ροή και να αυξηθεί η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα. Αυτός είναι ο λόγος που ένα από τα πρώτα στάδια βελτίωσης σχετίζεται με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής. Η αντικατάσταση του συμβατικού φίλτρου εισαγωγής με ένα ελεύθερης ροής ή με κιτ φιλτροχοάνης μειώνει τις αντιστάσεις με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η «αναπνοή» του κινητήρα και κατ επέκταση η απόδοση του. Η αύξηση της ποσότητας του εισαγόμενου αέρα δεν είναι σε θέση να προσφέρει ικανοποιητική αύξηση ισχύος χωρίς να ρυθμιστούν κι άλλες παράμετροι. Κάθε κινητήρας πρέπει να λειτουργεί κοντά στην στοιχειομετρική αναλογία, δηλαδή η καύση να γίνεται με σταθερή αναλογία αέρα και καυσίμου. Συνεπώς για να εκμεταλλευτούμε την αυξημένη ποσότητα οξυγόνου από την βελτίωση του συστήματος εισαγωγής αέρα θα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί η έγχυση καυσίμου μέσω την ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (ECU). Η νέα χαρτογράφηση (re-map) του εγκεφάλου μεταβάλλει αρκετές παραμέτρους των συστημάτων ψεκασμού και ανάφλεξης, όπως η ποσότητα έγχυσης καυσίμου και η χρονική στιγμή της ανάφλεξης. Έτσι, ο κινητήρας προσαρμόζεται στις νέες βελτιωμένες συνθήκες και η απόδοση του αυξάνεται αισθητά.
 
Στάδιο 2ο: Σειρά των εκκεντροφόρων
Ολοκληρώνοντας τη βελτίωση της εισαγωγής και τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου, περνάμε στο εσωτερικού του κινητήρα και πιο συγκεκριμένα στη βελτίωση των εκκεντροφόρων. Τι είναι όμως το περίφημο «reprofiling» και με ποιον τρόπο αυξάνεται η ιπποδύναμη; Όπως ίσως θα γνωρίζετε, οι εκκεντροφόροι είναι υπεύθυνοι για την κίνηση των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, ενώ ανάλογα με τη σχεδίασή τους μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά κίνησης των βαλβίδων, όπως το βύθισμα, η ταχύτητα κίνησης και το overlap. Με τον όρο «reprofiling» αναφερόμαστε στην επεξεργασία του εκκεντροφόρου με ειδικά μηχανήματα ώστε να αφαιρεθεί υλικό και να μειωθεί η διάμετρός του. Κάτι τέτοιο μεταβάλλει σημαντικά χαρακτηριστικά της κίνησης των βαλβίδων με θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της ισχύος, αφού βελτιώνεται η ροή των αερίων στους θαλάμους καύσης. Αλλη μία συχνή βελτίωση που σχετίζεται με τον κινητήρα είναι η ενίσχυση των μεταλλικών μερών ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία και οι αντοχές του κινητήρα. Η πιο δημοφιλής μέθοδος είναι η σφυρηλάτηση κινούμενων μεταλλικών μερών, όπως οι μπιέλες και τα έμβολα.

Στάδιο 3ο: Εξάτμιση και πάλι εξάτμιση
Όσο σημαντική είναι η αναπνοή για έναν κινητήρα, τόσο σημαντική είναι και η «εκπνοή», δηλαδή η εξαγωγή των καυσαερίων στο περιβάλλον. Το σύστημα εξάτμισης είναι ένας χώρος που προσφέρει πολλές επιλογές βελτίωσης για να αυξηθεί η ισχύς του κινητήρα, ειδικά αν αυτός είναι «φιμωμένος» από το εργοστάσιο. Μία εξάτμιση που δημιουργεί μειωμένη αντίσταση στη ροή των καυσαερίων αυξάνει την ιπποδύναμη του κινητήρα. Πώς κερδίζουμε ισχύ, όμως, από το σύστημα εξαγωγής; Η απάντηση κρύβεται στην αντίθλιψη (ή backpressure), δηλαδή στην πίεση που δημιουργείται μέσα στην εξάτμιση και εμποδίζει τη «δραπέτευση» των καυσαερίων από τον θάλαμο καύσης στην πολλαπλή εξαγωγής, γεγονός που μειώνει την ποιότητα της καύσης αλλά και την απόδοση του κινητήρα. Ένα βελτιωμένο σύστημα εξαγωγής «ρουφά» τα καυσαέρια στη φάση της εξαγωγής των καυσαερίων συμβάλλοντας στην αύξηση της ιπποδύναμης.