Μικρά SUV | Μικρά | Οικογενειακά SUV | Premium | Electric

Μεταβιβαση

Aγορά - Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Αγοραστής και πωλητής μεταβαίνουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καθορίζεται το ποσόν του τέλους μεταβίβασης, του τέλους αδείας του οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια, ο αγοραστής καταθέτει στην τράπεζα στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός, το τέλος αδείας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής - αγοραστής), είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα. Η παραπάνω διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι τα ακόλουθα:

Άδεια κυκλοφορίας

Εξουσιοδότηση, όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη

Κυριότητα (πράξη εξόφλησης), εάν ο πωλητής χρωστούσε παλαιότερα το αυτοκίνητο

Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου

Για τα επιβατικά οχήματα, ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, εφ’ όσον υποχρεούται να διαθέτει.

Βεβαίωση μη οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (πχ. παλαιότερα τέλη κυκλοφορίας)

Το κόστος των τελών μεταβίβασης

ΚυβισμόςΠοσό (ευρώ)
400 - 800 κ.εκ.45
801 - 1.300 κ.εκ.60
1301 - 1.600 κ.εκ.90
1.601 -1.900 κ.εκ.120
1.901 - 2.500 κ.εκ.145
2.501 κ.εκ και άνω205