Μικρά SUV | Μικρά | Οικογενειακά SUV | Premium | Electric

Eλεγχος ΚΤΕΟ

Από το 1985 ο έλεγχος των οχημάτων από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) είναι υποχρωτικός. Κάθε ιδιοκτήτης οφείλει να περνά το όχημα περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας, ενώ μετά το συγκεκριμένο διάστημα μειώνεται στα δύο χρόνια.

Τι έλεγχοι γίνονται

1. Εξωτερικός οπτικός έλεγχος για οξειδώσεις, χτυπήματα και τη γενικότερη κατάσταση του αυτοκινήτου. Έλεγχος αν το αυτοκίνητο διαθέτει τρίγωνο, πυροσβεστήρα και φαρμακείο.
2. Αν υπάρχουν πρόσθετα αξεσουάρ πέραν του εργοστασιακού εξοπλισμού, τότε απαιτείται να υπάρχει η απαραίτητη πιστοποίηση του προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί. 3. Έλεγχος των ελαστικών, για το αν φέρουν σχισμές ή αν το πέλμα είναι αρκετά φθαρμένο, καθώς και η πίεσή τους.
4. Έλεγχος κινητήρα και αριθμού πλαισίου, σύγκριση με αυτούς που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.
5. Έλεγχος των καυσαερίων.
6. Μετρήσεις των αμορτισέρ, σύγκλιση και απόκλιση του διευθυντηρίου άξονα, έλεγχος αναρτήσεων και της απόδοσης των φρένων και του χειρόφρενου.
7. Μέτρηση των φώτων με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος.
8. Έλεγχος του κάτω μέρους του αυτοκινήτου με τη βοήθεια ειδικής ράμπας, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαρροές, όπως από τις σωληνώσεις των φρένων κ.α.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τα ΙΧ αυτοκίνητα, πρέπει οι ιδιοκτήτες να διαθέτουν τα ακόλουθα:
1)Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
2)Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που φέρει το όχημα
3)Κάρτα ελέγχου καυσαερίων, εφόσον είναι σε ισχύ
4)Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που το όχημα έχει ξαναπεράσει από έλεγχο σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ)
5)Σε περίπτωση που στο όχημα έχουν τοποθετηθεί αντηλιακές μεμβράνες, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό του εγκαταστάτη
6)Σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί από την Τροχαία οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας, πρέπει να προσκομιστεί φωτοτυπία επικυρωμένη της αδείας κυκλοφορίας, καθώς επίσης και η κλήση που επιδόθηκε στο όχημα