Ποιες είναι οι απαιτήσεις μας από ένα σύγχρονο προθερμαντήρα;

  Διαβάστηκε από 5843 αναγνώστες - 28/3/2018

   Τι ζητάμε από έναν προθερμαντήρα; 

  • Ο ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Οι προθερμαντήρες πρέπει να διασφαλίζουν υψηλή θερμοκρασία στο συντομότερο χρονικό διάστημα, ώστε να υποβοηθούν την ανάφλεξη και πρέπει να διατηρούν αυτή τη θερμοκρασία ανεξαρτήτως των βασικών συνθηκών ή ακόμη και να αναπροσαρμόζουν τη θερμοκρασία ανάλογα με αυτές τις συνθήκες.
   
  • Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Κατά το παρελθόν, οι ντιζελοκινητήρες των επιβατικών αυτοκινήτων λειτουργούσαν κυρίως ως κινητήρες έμμεσου ψεκασμού με 2 βαλβίδες και έτσι προσέφεραν επαρκή χώρο για τα μπεκ ψεκασμού και τους προθερμαντήρες. Ωστόσο, στους σύγχρονους ντιζελοκινητήρες με κοινό συλλέκτη ή σύστημα αντλίας-μπεκ ψεκασμού και τεχνολογία 4 βαλβίδων, ο διαθέσιμος χώρος είναι πολύ περιορισμένος. Αυτό σημαίνει ότι ο απαιτούμενος χώρος για τον προθερμαντήρα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, γεγονός που οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα λεπτό και μακρύ σχήμα. Σήμερα, έχουν τεθεί ήδη σε κυκλοφορία προθερμαντήρες BERU, με διαμέτρους σωλήνα πυράκτωσης που έχουν μειωθεί στα 3 mm.
   
  • Η ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ
  Ιδανικά, η ράβδος πυράκτωσης πρέπει να τοποθετείται επακριβώς στην άκρη περιδίνησης του μίγματος. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να βυθίζεται σε επαρκές βάθος στο θάλαμο καύσης ή τον προθάλαμο. Μόνο τότε είναι δυνατή η επακριβής εισαγωγή της θερμότητας. Δεν πρέπει να προεξέχει υπερβολικά βαθιά στο θάλαμο καύσης, διαφορετικά θα παρέμβαινε στην προετοιμασία του ψεκαζόμενου καυσίμου και επομένως στην εξαέρωση του αναφλέξιμου μίγματος καυσίμου - αέρα. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγούσε σε αυξημένες εκπομπές καυσαερίων.
   
  • Ο ΕΠΑΡΚΗΣ ΟΓΚΟΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ
  Εκτός από τον προθερμαντήρα, το σύστημα ψεκασμού είναι επίσης σημαντικό για την εκκίνηση με κρύο κινητήρα. Μόνο ένα σύστημα που έχει βελτιστοποιηθεί ως προς το σημείο ψεκασμού, την ποσότητα και την εξαέρωση του μίγματος σε συνδυασμό με τη σωστή θέση και τη θερμική διαβάθμιση του προθερμαντήρα μπορεί να διασφαλίσει καλή απόδοση εκκίνησης με κρύο κινητήρα. Ακόμη και μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ο προθερμαντήρας δεν μπορεί να “ψυχραίνεται” από την αυξημένη κίνηση αέρα στο θάλαμο καύσης. Στον προθάλαμο ή το θάλαμο τυρβώδους ροής, στο άκρο του προθερμαντήρα σημειώνονται πολύ υψηλές ταχύτητες αέρα. Στο περιβάλλον αυτό, η προθέρμανση θα δουλέψει μόνο εάν υπάρχουν επαρκή αποθέματα, δηλαδή εάν διατίθεται επαρκής όγκος πυράκτωσης, ώστε η θερμότητα να μπορεί να εισαχθεί αμέσως στη ζώνη ψυχρού αέρα. Οι προθερμαντήρες που αναπτύσσονται από την BERU ικανοποιούν όλες αυτές τις απαιτήσεις με τον βέλτιστο τρόπο. Οι μηχανικοί της BERU συνεργάζονται στενά με την αυτοκινητοβιομηχανία κατά τη φάση ανάπτυξης του κινητήρα. Το αποτέλεσμα: μια περιβαλλοντικά ενσυνείδητη ταχεία εκκίνηση ντίζελ σε μόλις 2-5 δευτερόλεπτα (σε συνδυασμό με το Σύστημα άμεσης εκκίνησης, Instant Start System ISS, είναι ακόμη συντομότερη), μια αξιόπιστη εκκίνηση μέχρι τους –30 °C, σταθερή εκκίνηση κινητήρα, που δεν τον επιβαρύνει, μέχρι και 40 % λιγότερες εκπομπές σωματιδίων άνθρακα κατά τη φάση προθέρμανσης για τους προθερμαντήρες μεταθέρμανσης.
   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ