Το test της ADAC για τα wall box

Διαβάστηκε από 6921 αναγνώστες - 1/4/2021

Η αξιολόγηση των wall box των 11 kW βασίστηκε σε βαθμούς, που ξεκινούν από το 0,6 (πολύ καλό) και φτάνουν ως το 5,5 (ανεπαρκές). Η βαρύτητα κάθε τομέα είναι η εξής: ασφάλεια 20%, αξιοπιστία 40%, λειτουργία 40%. Πάντως, η τελική αξιολόγηση δεν είναι ποτέ καλύτερη από την ξεχωριστή βαθμολογία στον τομέα «Ασφάλεια».
 

 
Θέση 1: Heidelberg Wall box Home Eco Τιμή μοντέλου δοκιμής (Ελλάδα): 530 ευρώ • Πρόσθετα έξοδα*: - • Ασφάλεια: 1,0 • Αξιοπιστία: 0,6 Λειτουργία: 1,4 • Σύνολο: 1,0
*Πρόσθετο έξοδο μπορεί να είναι ο διακόπτης αναγνώρισης «λανθασμένου» ρεύματος (FI) - Α=20-40 ευρώ, Β=300-400 ευρώ

 
 
Θέση 2: Webasto Pure Τιμή μοντέλου δοκιμής (Ελλάδα): 618,76 ευρώ Πρόσθετα έξοδα: FI A Ασφάλεια: 1,2 Αξιοπιστία: 1,2 Λειτουργία: 0,9 • Σύνολο: 1,2
 

 
Θέση 3: ESL Walli Light Pro Τιμή μοντέλου δοκιμής (Ελλάδα): 1.080 ευρώ Πρόσθετα έξοδα: - Ασφάλεια: 1,4 Αξιοπιστία: 1,4 Λειτουργία: 0,6 • Σύνολο: 1,4
 

 
Θέση 4: Mennekes Amtron Start C2 Τιμή μοντέλου δοκιμής (Ελλάδα): 800 ευρώ Πρόσθετα έξοδα: FI B Ασφάλεια: 1,6 Αξιοπιστία: 1,7 Λειτουργία: 0,4 • Σύνολο: 1,6

 

Θέση 5: Wall box Chargers Pulsar Τιμή μοντέλου δοκιμής (Ελλάδα): 689,37 ευρώ Πρόσθετα έξοδα: FI B Ασφάλεια: 1,6 Αξιοπιστία: 2,4 Λειτουργία: 1,7 • Σύνολο: 1,9
 


Θέση 6: Perdoc Ecoload Τιμή μοντέλου δοκιμής (Ελλάδα): 549 ευρώ Πρόσθετα έξοδα: FI B Ασφάλεια: 2,8 Αξιοπιστία: 0,6 Λειτουργία: 1,7 • Σύνολο: 2,8
 

Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει