Πολλαπλασιαστές BERU: γιατί το περιεχόμενο κάνει τη διαφορά!

Διαβάστηκε από 5075 αναγνώστες

Οι πολλαπλασιαστές της εταιρείας BERU αναπτύσσονται για κάθε όχημα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη με ή χωρίς ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα και κατασκευάζονται με ελεγχόμενη, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τεχνολογία.

Οι πολλαπλασιαστές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα εξαρτήματα
Ο πολλαπλασιαστής (ή πηνίο ανάφλεξης) αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συστήματος ανάφλεξης. Παρέχει την απαιτούμενη υψηλή τάση και ενέργεια ανάφλεξης για τη δημιουργία του σπινθήρα υψηλής τάσης στα μπουζί. Λιγότερες εκπομπές, μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, υψηλότερη τάση ανάφλεξης, περιορισμένος χώρος στη μονάδα οδήγησης και στο χώρο του κινητήρα: Οι απαιτήσεις σχεδιασμού των σύγχρονων πολλαπλασιαστών αυξάνονται συνεχώς!


Πολλαπλασιαστές BERU – γιατί το περιεχόμενο κάνει τη διαφορά!
Οι πολλαπλασιαστές της εταιρείας BERU αναπτύσσονται για κάθε όχημα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη με ή χωρίς ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα και κατασκευάζονται με ελεγχόμενη, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τεχνολογία.

Οι πολλαπλασιαστές της BERU καλύπτουν τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας ακόμα και κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Επιπροσθέτως, ακόμα και κατά τη διάρκεια της φάσης της εξέλιξης και φυσικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής, τα πηνία υποβάλλονται σε πολυάριθμους ποιοτικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργίας και απόδοσης. Ήδη από τη φάση της εξέλιξης, οι μηχανικοί της BERU τροποποιούν με ακρίβεια τα πηνία για την εφαρμογή σε συγκεκριμένα οχήματα, σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές των οχημάτων. Δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, η οποία αποτελεί το αντικείμενο μιας σειράς εξαντλητικών ελέγχων, προκειμένου να αποκλειστούν εκ των προτέρων σφάλματα ή περιορισμοί στην επικοινωνία και τα συστήματα ασφαλείας του οχήματος. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της εξέλιξης, οι πολλαπλασιαστές της BERU κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, και για μία ακόμα φορά υποβάλλονται σε πολυάριθμους ποιοτικούς ελέγχους (QA).
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Advertisement