Μικρά SUV | Μικρά | Οικογενειακά SUV | Premium | Electric
Έρχονται τα «πράσινα» καύσιμα από τα ΕΛΠΕ

Έρχονται τα «πράσινα» καύσιμα από τα ΕΛΠΕ

10/5/2022

Τα ΕΛΠΕ επενδύουν πάνω σε νέες τεχνολογίες «πράσινων» καυσίμων, τα οποία μπορούν να σώσουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων παρουσιάστηκε σε μία σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην πόλη Pau της Γαλλίας με θέμα το μέλλον των καυσίμων.

Βιοκαύσιμα χωρίς τη χρήση πετρελαίου

Τα Ελληνικά Πετρέλαια προωθούν την παραγωγή υγρών καυσίμων χωρίς όμως τη χρήση πετρελαίου, στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας και της πολιτικής μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα. Για να γίνει αυτό εφικτό, τα εν λόγο καύσιμα δε θα παράγονται από ορυκτούς υδρογονάνθρακες, αλλά από βιομάζα, δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα, απόβλητα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα σε  θερμικούς κινητήρες, με αρκετά χαμηλό έως και μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Θα εισφέρουν 160 εκατ. τόνους έως το 2050

Η συγκεκριμένη καινοτομία παρουσιάστηκε το Σαββατοκύριακο στην πόλη Pau της Γαλλίας, με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού οργανισμού διύλισης FuelsEurope, μέλος του οποίου είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια. Στην εκδήλωση τέθηκε το αίτημα προς τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών να δοθούν φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή των νέων «πράσινων» καυσίμων. Έτσι, μέχρι το 2050 θα έχουν συνεισφέρει 160 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου από τους 350 εκατ. που καταναλώνονται σήμερα στην Ευρώπη, συμβάλλοντας με τη σειρά τους στην κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Το νέο πρόγραμμα «Vision 2025» των ΕΛΠΕ

Το νέο πρόγραμμα «Vision 2025» του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, όπως έχει δηλώσει ο Ανδρέας Σιάμισης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 3,5 με 4 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία με δεκαετία. Οι παραπάνω επενδύσεις κατανέμονται κατά 50% σε νέες ενέργειες και σε κλάδους με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τα υπόλοιπα μισά στη διατήρηση της παραδοσιακής δραστηριότητας και τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Το «Διυλιστήριο του μέλλοντος» θα είναι ο κόμβος όπου όλα αυτά τα διαφορετικά καύσιμα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να συμμορφώνονται με τις βιομηχανικές προδιαγραφές, π.χ. της αυτοκινητοβιομηχανίας ή της πετροχημικής βιομηχανίας.


Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου »