Μικρά SUV | Μικρά | Οικογενειακά SUV | Premium | Electric

TESLA - Τιμες καινουργιων (Σεπτέμβριος 2022)

Τιμή* Κυβικά Ισχύς (PS) Ροπή (Nm) Κατανά
λωση (λτ/100χλμ)
0-100
(χλμ./ώρα)
Τέλη
κυκλοφ.
(€/έτος)
MODEL 3 RWD - Ηλεκτρικό
56.870   325
420
15,8 6,1 0 Εξοπλισμός/Τεχνικά
MODEL 3 AWD LONG RANGE - Ηλεκτρικό
64.870   351 16 4,4 0 Εξοπλισμός/Τεχνικά
MODEL 3 AWD PERFORMANCE - Ηλεκτρικό
67.170   480
639
18,6 3,3 0 Εξοπλισμός/Τεχνικά
MODEL Y RWD - Ηλεκτρικό
57.170   204   6,9 0 Εξοπλισμός/Τεχνικά
MODEL Y AWD PERFORAMNCE - Ηλεκτρικό
67.970   480
639
19 3,7 0 Εξοπλισμός/Τεχνικά
MODEL Y AWD LONG RANGE - Ηλεκτρικό
65.320 0 351 17,2 0,5 0 Εξοπλισμός/Τεχνικά

(*)Η τιμή αφορά το όφελος απόσυρσης αλλά και των προσφορών που ενδεχομένως έχει το συγκεκριμένο μοντέλο

↑ UP ↑