Όσα πρέπει να γνωρίζετε για οχήματα με αέριο

Διαβάστηκε από 5455 αναγνώστες - 8/10/2018

Τα οχήματα με LPG ή CNG χρειάζονται την ιδιαίτερη προσοχή σας και πληροφορίες από τους καλύτερους.

Επιλογή μπουζί για τυπική λειτουργία με αέριο (κυρίως CNG)
 
Η BERU προσφέρει τα κατάλληλα μπουζί για όλους τους κινητήρες οχημάτων που κινούνται με αέριο, ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για αξιοπιστία, απόδοση, ελκυστικές τιμές και μεγάλη διάρκεια ζωής λειτουργίας. Σε οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με λειτουργία αερίου από κατασκευής, οι αντίστοιχες θερμικές τιμές των μπουζί υποδεικνύονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην αντίστοιχη τεκμηρίωση.
 
Επιλογή μπουζί για οχήματα με μεταγενέστερη μετατροπή (LPG)
 
Οι κατασκευαστές των σετ μετατροπής σε αέριο συνήθως δεν είναι σε θέση να παρέχουν τις σωστές πληροφορίες αναφορικά στην επιλογή των μπουζί, καθώς δεν γνωρίζουν τους κινητήρες στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν.
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να επεμβαίνει το συνεργείο!


 
Τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση μιας όσο το δυνατόν απροβλημάτιστης λειτουργίας των οχημάτων τα οποία έχουν υποστεί μετατροπή σε LPG:
 
  1.  ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑ 1 ΒΑΘΜΙΔΑ
 
Η ανάφλεξη σε λειτουργία με LPG είναι κατά 200°C υψηλότερη σε σύγκριση σε λειτουργία με βενζίνη.
Τα καύσιμα LPG διατίθενται με διαφορετικές αναλογίες μίγματος, ανάλογα και με την εποχικότητα. Ανάλογα αλλάζει η απαίτηση του αέρα: Το χειμερινό αέριο απαιτεί
λιγότερο αέριο για την καύση. Κατά συνέπεια, η τιμή του οξυγόνου αυξάνεται, η λειτουργία του κινητήρα είναι πολύ φτωχή και η θερμοκρασία των καυσαερίων αυξάνεται. Το αποτέλεσμα: ο κινητήρας υπερθερμαίνεται και καίει τα ηλεκτρόδια
των μπουζί και τις βαλβίδες εξαγωγής.


 
Για το λόγο αυτό η BERU συνιστά τη χρήση μπουζί με θερμική διαβάθμιση χαμηλότερη κατά μία βαθμίδα (ψυχρότερα μπουζί). Για παράδειγμα, εάν τοποθετηθεί ένα μπουζί με θερμική διαβάθμιση 7, θα πρέπει να εναλλαχθεί με ένα μπουζί με θερμική διαβάθμιση 6.
 
Τυπική βλάβη κατά τη λειτουργία με LPG: το μπουζί υπερθερμαίνεται, καθώς παράγεται σημαντικά μεγαλύτερη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία με LPG. 

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μπουζί με θερμική διαβάθμιση χαμηλότερη κατά 1 βαθμίδα.


 
  1. ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
 
Η μικρότερη απόσταση μεταξύ του κεντρικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτροδίου γείωσης στο μπουζί ονομάζεται διάκενο ηλεκτροδίου. Αυτήν την απόσταση πρέπει να διασχίσει ο σπινθήρας ανάφλεξης. Το ιδανικό διάκενο του ηλεκτροδίου σε οποιαδήποτε κατάσταση εξαρτάται εν μέρει από τον κινητήρα και καθορίζεται σε στενή συνεργασία με τον κατασκευαστή του οχήματος. Η μέγιστη ακρίβεια στη διατήρηση του διάκενου του ηλεκτροδίου είναι σημαντική εφόσον ένα εσφαλμένο διάκενο θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές επιζήμιες συνέπειες στη λειτουργία του μπουζί και συνεπώς στην απόδοση του κινητήρα. Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου σε 0,7mm. Αυτό διασφαλίζει την καλύτερη ανάφλεξη για τη χρήση αυτή.

Επιλογή μπουζί για τυπική λειτουργία με αέριο (κυρίως CNG)
 Η BERU προσφέρει τα κατάλληλα μπουζί για όλους τους κινητήρες οχημάτων που κινούνται με αέριο, ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για αξιοπιστία, απόδοση, ελκυστικές τιμές και μεγάλη διάρκεια ζωής λειτουργίας. Σε οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με λειτουργία αερίου από κατασκευής, οι αντίστοιχες θερμικές τιμές των μπουζί υποδεικνύονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην αντίστοιχη τεκμηρίωση.
 
Επιλογή μπουζί για οχήματα με μεταγενέστερη μετατροπή (LPG)
 Οι κατασκευαστές των σετ μετατροπής σε αέριο συνήθως δεν είναι σε θέση να παρέχουν τις σωστές πληροφορίες αναφορικά στην επιλογή των μπουζί, καθώς δεν γνωρίζουν τους κινητήρες στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν.
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να επεμβαίνει το συνεργείο!
 
Τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση μιας όσο το δυνατόν απροβλημάτιστης λειτουργίας των οχημάτων τα οποία έχουν υποστεί μετατροπή σε LPG:
 
  1.  ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑ 1 ΒΑΘΜΙΔΑ
 
Η ανάφλεξη σε λειτουργία με είναι κατά 200°C υψηλότερη σε σύγκριση σε λειτουργία με βενζίνη.
Τα καύσιμα LPG διατίθενται με διαφορετικές αναλογίες μίγματος, ανάλογα και με την εποχικότητα. Ανάλογα αλλάζει η απαίτηση του αέρα: Το χειμερινό αέριο απαιτεί
λιγότερο αέριο για την καύση. Κατά συνέπεια, η τιμή του οξυγόνου αυξάνεται, η λειτουργία του κινητήρα είναι πολύ φτωχή και η θερμοκρασία των καυσαερίων αυξάνεται. Το αποτέλεσμα: ο κινητήρας υπερθερμαίνεται και καίει τα ηλεκτρόδια
των μπουζί και τις βαλβίδες εξαγωγής.
 
Για το λόγο αυτό η BERU συνιστά τη χρήση μπουζί με θερμική διαβάθμιση χαμηλότερη κατά μία βαθμίδα (ψυχρότερα μπουζί). Για παράδειγμα, εάν τοποθετηθεί ένα μπουζί με θερμική διαβάθμιση 7, θα πρέπει να εναλλαχθεί με ένα μπουζί με θερμική διαβάθμιση 6.
 
  
  1. ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
 
Η μικρότερη απόσταση μεταξύ του κεντρικού ηλεκτροδίου και του ηλεκτροδίου γείωσης στο μπουζί ονομάζεται διάκενο ηλεκτροδίου. Αυτήν την απόσταση πρέπει να διασχίσει ο σπινθήρας ανάφλεξης. Το ιδανικό διάκενο του ηλεκτροδίου σε οποιαδήποτε κατάσταση εξαρτάται εν μέρει από τον κινητήρα και καθορίζεται σε στενή συνεργασία με τον κατασκευαστή του οχήματος. Η μέγιστη ακρίβεια στη διατήρηση του διάκενου του ηλεκτροδίου είναι σημαντική εφόσον ένα εσφαλμένο διάκενο θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές επιζήμιες συνέπειες στη λειτουργία του μπουζί και συνεπώς στην απόδοση του κινητήρα. Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου σε 0,7mm. Αυτό διασφαλίζει την καλύτερη ανάφλεξη για τη χρήση αυτή.
 
  1. ΜΠΟΥΖΙ ΠΛΑΤΙΝΑΣ – ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
Η χρήση μπουζί πλατίνας παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Το συνιστώμενο διάστημα για την αλλαγή των μπουζί είναι περίπου 30.000 χλμ. σε αντίθεση με τα τυπικά μπουζί στα οποία το διάστημα αυτό είναι 20.000 χλμ.
 
  1. ΜΠΟΥΖΙ ΜΕ 1-ΑΚΙΔΑ
Εάν υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποιήστε μπουζί με 1-ακίδα, καθώς η κυκλοφορία του μίγματος σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Τεχνοανταλλακτικής Α.Ε. www.technoantallaktiki.gr/ επίσημου εισαγωγέα των προϊόντων BERU.

Tags: CNG , LPG

Σχετικες Ειδησεις