Με το σχηματισμό ενός φιλμ από λιπαντικό ανάμεσα στις κινούμενες μεταλλικές επιφάνειες, επιτυγχάνεται η μετατροπή της τριβής από «ξηρά» σε «υγρή».

Αν δεν αλλάξω λάδια τι θα πάθω;

Διαβάστηκε από 3330 αναγνώστες - 12/3/2016

Η χρήση των λιπαντικών είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανών, αφού βασικός προορισμός τους είναι η μείωση της τριβής (άρα και της απώλειας έργου) και προστασία από τη φθορά των κινητών μερών. Σε ένα αυτοκίνητο, υπολογίζεται, ότι το 6% από την ενέργεια που αποδίδει το καύσιμο, καταναλώνεται σαν ενέργεια τριβών. 


Μία βασική ιδιότητα των λιπαντικών είναι η λιπαντική τους ικανότητα: Σε αυτήν την ιδιότητα οφείλεται η μείωση των τριβών καθώς και των φθορών σε μία μηχανή. Με το σχηματισμό ενός φιλμ από λιπαντικό ανάμεσα στις κινούμενες μεταλλικές επιφάνειες, επιτυγχάνεται η μετατροπή της τριβής από «ξηρά» σε «υγρή». 

Οι λιπαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες, ασκούν πίεση τείνοντας να απομακρύνουν το φιλμ του λιπαντικού. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο στα τριβόμενα μέρη η επαφή θα γίνει έντονη, ανεβάζοντας συγχρόνως τη θερμοκρασία τους, κάτι που οδηγεί σε φθορά τους και πιθανή καταστροφή ακόμα και ολόκληρου του κινητήρα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχετικες Ειδησεις