Συμπέρασμα

    Διαβάστηκε από 10708 αναγνώστες - 11/7/2017

    Πολύ σωστά σχεδιασμένο δείχνει το νέο Compass. Αλλάζει ρότα, κοιτάζει πιο πολύ προς το premium και με αξιώσεις θα διεκδικήσει το ζωτικό του χώρο στα μικρομεσαία SUV. Βασικά όπλα: η σχεδιαστική ταυτότητα, η καλή ισορροπία ασφάλτινης συμπεριφοράς και αυθεντικών εκτός δρόμου δυνατοτήτων καθώς και οι ποικιλία εκδόσεων και τεχνολογιών.

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

    Advertisement