Διαβάζοντας την ετικέτα

Διαβάστηκε από 8660 αναγνώστες - 8/11/2016

Με τόσο διαφορετικούς κινητήρες που υπάρχουν και με τέτοιο εύρος διαφορετικών απαιτήσεων, καλό είναι να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ποιο λάδι κάνει για ποιόν κινητήρα. Έτσι, η Society of Automotive Engineers, ή ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων έβγαλε τις προδιαγραφές S.A.E. που αναγράφονται στα δοχεία ως ένδειξη του ιξώδους του λαδιού σε ένα εύρος θερμοκρασιών. 
Η μέτρηση του ιξώδους γίνεται στους -18° C και στους 100° C δίνοντας αντίστοιχα δύο αριθμούς που εκφράζουν τη συμπεριφορά του λιπαντικού στις χαμηλές θερμοκρασίες (με την ένδειξη W) και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός S.A.Ε. που αναγράφεται στη συσκευασία δεν εκφράζει κάποια συγκεκριμένη τιμή ιξώδους, αλλά αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών μέσα στην οποία διαπιστώθηκε, ότι ανήκει το εν λόγω λιπαντικό. Αν οι τιμές που προκύπτουν κατά τις μετρήσεις του ιξώδους και για τις δύο θερμοκρασίες, βρίσκονται στα όρια που καθορίζει η S.A.Ε., τότε μιλάμε για λιπαντικό πολλαπλής ρευστότητας (Multigrade). Αν το λιπαντικό ικανοποιεί τις απαιτήσεις της S.A.Ε. σε μία μόνο από τις θερμοκρασίες μέτρησης, τότε καλείται μονότυπο και χαρακτηρίζεται από ένα μόνο αριθμό π.χ. S.A.Ε. 20W ή S.A.Ε. 30. 
 
Σε σχέση λοιπόν με ένα Multigrade λιπαντικό 20W-50, ένα λάδι 10W-50 θα είναι πιο λεπτόρρευστο στις χαμηλότερες μόνο θερμοκρασίες, ενώ ένα λάδι 20W-40 θα είναι πιο λεπτόρρευστο στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχετικες Ειδησεις