Ίδιοι τιμοκαταλόγοι για Δημόσια & Ιδιωτικά ΚΤΕΟ;

Διαβάστηκε από 2289 αναγνώστες - 7/3/2015

Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα πρέπει να έχουν τον ίδιο τιμοκατάλογο για όλους τους ελέγχους οχημάτων, ενώ αν τα Ιδιωτικά επιθυμούν να έχουν χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να καταθέτουν σχετική μελέτη ορκωτών λογιστών.

Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων στις 16-1-2015 με ισχύ από 18-2-2015 καθορίζονται συγκεκριμένες τιμές για τους ελέγχους των Δημοσίων ΚΤΕΟ, στις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούν και τα Ιδιωτικά. Αν ωστόσο κάποια Ιδιωτικά ΚΤΕΟεπιθυμούν να διατηρούν χαμηλότερες τιμές από αυτές των Δημοσίων, τότε θα πρέπει να υποβάλλουν στο Υπουργείο μαζί με τον τιμοκατάλογό τους και μία μελέτη ορκωτών λογιστών που θα πιστοποιεί ότι ο εν λόγω τιμοκατάλογος δεν δημιουργεί παθητικό στον ισολογισμό της εταιρείας. 

Ειδικότερα -σύμφωνα με το ΦΕΚ- o περιοδικός έλεγχος από τα Δημόσια ΚΤΕΟ για τα επιβατικά οχήματα στοιχίζει 40 ευρώ, ενώ στα Ιδιωτικά μέχρι τώρα 50-55 ευρώ. Παράδοξο της απόφασης ωστόσο αποτελεί ότι για τον έλεγχο μετατροπής ενός οχήματος σε υγραεριοκίνητο (LPG) ή αεριοκίνητο (CNG) από τα ΚΤΕΟ ορίζεται ότι το κόστος του ελέγχου θα είναι διπλάσιο του περιοδικού ελέγχου. Δηλαδή από 40 ευρώ φτάνει στα 80 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όσα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ εναρμονιστούν με αυτή την τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να κοστολογούν και αυτοί τον έλεγχο για μετατροπή LPG ή CNG στα 80 ευρώ, αντί για 50 ευρώ περίπου που στοίχιζε ως τώρα στα περισσότεραΙδιωτικά ΚΤΕΟ.

Το Υπουργείο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή στοχεύει να μην επηρεάσει τις τιμές των ελέγχων, γι αυτό και δεν τις καθορίζει, αλλά θέλει να υπάρξει μία ενιαία τιμολογιακή πολιτική για όλα τα ΚΤΕΟ (Δημόσια και Ιδιωτικά) και να περιοριστούν οι αυθαιρεσίες. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πανελλαδικό επίπεδο 25 Δημόσια ΚΤΕΟ και 174 Ιδιωτικά, ενώ στον προγραμματισμό των Περιφερειών είναι να επαναλειτουργήσουν και άλλα Δημόσια ΚΤΕΟ το προσεχές διάστημα, ώστε να υπάρχουν αρκετές επιλογές στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, ο κ. Πολυχρονόπουλος των Ι.ΚΤΕΟ Auteco δήλωσε ότι τα περισσότερα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ θεώρησαν ότι η κατάθεση ενός τέτοιου πιστοποιητικού από ορκωτούς λογιστές είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, που επιπλέον επιβαρύνει με πρόσθετες δαπάνες τα ήδη μεγάλα έξοδα των εταιρειών. Γι αυτό λοιπόν τα περισσότερα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ προτίμησαν να εναρμονίσουν τις τιμές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές των Δημόσιων ΚΤΕΟ και να μην καταθέσουν στο Υπουργείο χαμηλότερες τιμές από των Δημοσίων.

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται όμως οι εγκαταστάτες συστημάτωνυγραεριοκίνησηςαεριοκίνησης καθώς η νέα αυτή απόφαση επιβαρύνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης για τον πελάτη και μάλιστα –όπως ισχυρίζονται- για έναν έλεγχο που δεν είναι τόσο χρονοβόρος, όσο ένας τακτικός. 

Σε σχετική μάλιστα επιστολή προς το auto Τρίτη, εκπρόσωπος τεχνιτών του κλάδου LPG/CNG, ο κ. Παπαγιάννης της εταιρείας Qgas, τονίζει ότι ο υπερδιπλασιασμός του κόστους των ελέγχων υγραερίου είναι κάτι που επιβαρύνει δυσάρεστα την αγορά των εναλλακτικών καυσίμων, καθώς «έρχεται το κράτος της σύγχρονης χώρας μας να επιβάλει αύξηση τιμών κατά 130 % στους υποψηφίους πελάτες για την υγραεριοκίνηση». Επιπλέον, προσθέτει ότι ως τώρα «λειτουργούσε ο ανταγωνισμός σε όφελος του πολίτη καταναλωτή, ενώ με τη νέα απόφαση είναι παράλογο ο έλεγχος υγραερίου να κοστίζει διπλάσια του κανονικού ελέγχου, όταν απαιτεί το ένα τρίτο του χρόνου και καθόλου καταπόνηση των μηχανημάτων ελέγχου του ΚΤΕΟ».
 

Σχετικες Ειδησεις